Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CITB107 Програмиране [2021/2022]

Лекции: Н. Киров
Група 2 - вторник 8:00, 607-2
Група 1 - четвъртък, 8:00, 405-1

Лабораторни упражнения: К. Вучков, С. Мишев

Консултация за тест 1 - 28.10, четвъртък, 16:20, Мудъл-BBB

Консултация за тест 2 - 2.12, четвъртък, 16:20, Мудъл-BBB

Учебник:Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.  
[
Moodle NBU]
                
Литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Студенти, които могат да програмират на С++ и имат желание да участват в състезания по програмиране, могат да посещават занятията на курса CSCB324 Състезателно програмиране - I част.

Последно обновяване на 30 ноември 2021  г.

          
     nkirov<at>nbu.bg, nkkirov<at>gmail.com