CITB107 Програмиране

Учебна програма, график за лекциите и  учебни материали [2021/2022]


Тема на лекцията
Дата

1
Увод. Програмн езици С и С++.  Алгоритми
Анатомия на компютър. Компилиране на проста програма. Програмни езици. Грешки. Алгоритми.
5.10
7.10

2
Основни типове данни
Числени типове; вход и изход; операция присвояване; константи; аритметика; форматиране на изхода
Задачи за самостоятелна работа
На 12.10 и 14.10 няма да има занятия!!
Отучване на 16.10, събота, втора група 9:40-11:10, 310-1, първа група 11:20-12:50, 310-1

12.10
14.10

16.10

3
Низове  и обекти
Низове; конструиране на обекти; използване на обекти; обекти от реалния свят.
19:10
21.10

4
Основни  управляващи оператори (дистанционно)
Оператор if и if/else; оператори за сравнение; проверка на входа; прости цикли; обработка на входна редица; използване на булеви променливи
26.10
28.10

5
Тест 1 (дистанционно)
Указания за провеждане на теста
Бланка за попълване на индивидуален тест 1
2.11
4.11

6
Функции  - I (дистанционно)
Функциите като черни кутии; писане на функции; коментари; връщани стойности; параматри; странични ефекти; процедури
9.11
11.11

7
Функции  - II (дистанционно)
Параметри-псевдоними; област на действие на променливи; глобални променливи; стъпково прецизиране; от псевдокод към код.
Задачи за упражнения (на английски)
Задачи за упражнения
Задачи за самостоятелна работа
16.11
18.11

8
Класове
Откриване на класове; интерфейс; капсулиране; член-функции; конструктори по подразбиране и с параметри; достъп да членове-данни; сравняване на член-функции с обикновени функции
Задачи за самостоятелна работа
23.11
25.11

9
Управляващи оператори
Няколко алтернативи; вложени клонове; булеви операции; закони на DeMorgan. Цикли for и do; вложени цикли.
30.11
2.12

10
Тест 2
Указания за провеждане на теста
Бланка за попълване на индивидуален тест 2
7.12
9.12

11
Вход, симулации и тестване
Обработка на текстов вход; симулации; единични тестове; избор на тестове; оценка на тестове; макрос assert; проследяване на програма.
Задачи за за самостоятелна работа (на англйски)
14.12
16.12

12
Вектори
Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси. Вектори като параметри и върнати стойности. Успоредни вектори
Задачи за самостоятелна работа
21.12
23.12

13
Масиви
Дефиниране и използване на масиви. Масиви като параметри на функции. Масиви от символи. Двумерни масиви.
4.01
6.01

14
Указатели
Дефиниране и стойност на указател. Динамична памет. Използване на указатели в С++. Масиви и указатели. Указатели и С-низове.
11.01
13.01

15
Тест 3
Указания за провеждане на теста
Бланка за попълване на индивидуален тест 3
18.01
20.01


Семестриален изпит (дистанционно)
-- поправка на тест 1, 2 или 3;
-- Тест 4 && устен изпит.
Правила за провеждане на изпита
Бланка за попълване на индивидуален тест 4
17.01
8:00