Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2023/2024 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
 Име на курса

Програма
Семестър
CITB107
Програмиране
Лекции+упражнения
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Лекции+упражнения Информационни технологии
3
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Лекции+състезания
Информатика,  Информационни технологии 3

Пролетен семестър

Сигнатура
 Име на курса

Програма
Семестър
CITB205 Обектно ориентирано програмиране (C++)
Лекции+упражнения
Информационни технологии
2


Последна промяна на 18 февруари 2024 г. E-mail: nkkirov<>gmail.com