Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2001/2002 учебна година

  Пети междууниверситетски турнир по програмиране

19 май 2002 г. - БСУ

  Междууниверситетско състезание по програмиране 

24 март 2002 г. - БСУ

Подготовка за състезания по програмиране >> тук


Летен семестър
 
Структури от данни и програмиране СДП 1 р. БСУ, ЮЗУ Информатика
Програмиране и използване на компютрите I ПИК1 1 р. БСУ КСТ, КТТ
Програмиране и използване на компютрите II ПИК2 1 з. БСУ КСТ, КТТ
Операционни системи ОС 2 р. ЮЗУ Информатика
Хаотични динамични системи ХДС 3 р. СУ Всички спец.

Зимен семестър

Въведение в програмирането
    (Програмиране и структури от данни I)
ВП 1 р БСУ, ЮЗУ Информатика
Обектно ориентирано програмиране ООП 2 р БСУ, ЮЗУ Информатика
Информационни системи и технологии ИСТ 1 р, з БСУ Публична администрация
Програмиране и използване на компютрите I  ПИК1 1 з БСУ КСТ, КТТ
Обектно ориентирано програмиране  ООРе 6 з БСУ Електроника
Програмиране, анализ и синтез на алгоритми [Вътрешно състезание по програмиране 10 март 2002 г.] PASA 1-5 р БСУ Информатика, КСТ, КТТ


Курсове от 2000/2001 учебна година
Курсове от минали години
Дискусия: Преподаването на програмиране във висшите училища
 
  Homepage   Последна промяна: 5 септември 2002 г.   nkirov@math.bas.bg