Програмиране, анализ и синтез на алгоритми

Обява за курса
График за лекциите
Задачи от 02.11.2001
Лекция от 08.01.2002
Задачи от 11.01.2002
Литература
Връзки за студентски олимпиади по информатика
За контакти: Николай Киров   ICQ: 18050375 
E-mail: nkirov@math.bas.bg Тел. 02-979-3850
URL: http://www.math.bas.bg/~nkirov GSM: 098-447-821