Връзки за студентски олимпиади по информатика


Компютърен клуб на ФМИ организира състезанията по програмиране за студентите от ФМИ, както и подготовката им за национални и международни състезания.

ИнфоМан е портал съдържащ информация за състезания и алгоритмични ресурси.

ФМИ-open

INFOMAN е единственото издание в България за практическа информатика. В него ще намерите задачи с решения от състезания, олимпиади и конкурси по информатика, както и друга полезна информация.

ACM: Association for Computing Machinery is the world's first educational and scientific computing society. Today, our members — over 80,000 computing professionals and students world-wide — and the public turn to ACM for authoritative publications, pioneering conferences, and visionary leadership for the new millennium.

26th Annual ACM International Collegiate Programming Contest sponsored by IBM!!
The ACM SouthEastern European Region

ПАСА