Програмиране, анализ и синтез на алгоритми

График

[за сега са уточнени следните лекции:]

Н.с. Б. Банчев -  Институт по математика и информатика, БАН
16.11.2001 петък - 8:15 часа

Н.с. Е. Келеведжиев - Институт по математика и информатика,  БАН
30.11.2001 петък  - 17:15 часа
01.12.2001 събота - 8:15 часа

Доц. Кр. Манев - Факултет по математика и информатика, Софийски университет
15.12.2001 събота - 9:00 часа

Проф. И. Ланджев - БСУ и Институт по математика и информатика,  БАН
18.12.2001 вторник - 17:00 часа
20.12.2001 сряда     - 17:00 часа

Ас. В. Стоянова -  БСУ
08.01.2002 вторник

Доц. Н. Киров - БСУ и Институт по математика и информатика,  БАН
11.01.2002 петък - 17:00 часа