Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2001/2002 - летен семестър

Програмиране и използване на компютрите I


Анотация и литература
Учебна програма
Курсови задачи: първа && втора
Тестове: първи && втори  - на 27 май 2002 г.
Резултате на студентите: поток А  | |  поток Б
Конспект
Точкова система за оценка - нова от 8 април !!!
Връзки (материали по С++ и ООП)

К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.


Back to Преподаване Последна промяна на 21 май 2002 г.