Програмиране и използване на компютрите I

График за лекции
Тема на лекцията  Дата   час
 Поток А
 Дата    час
 Поток Б
1. Устройство, принципи и работа на компютрите
-- Принципи на работа на компютъра 
-- Анатомия на компютъра 
-- Операционни системи Unix, DOS, Windows 
-- DOS - запознаване и основни команди 
-- Алгоритми и блок-схеми 
-- Бройни системи 
11.03    14-18
(4/4/30)
12.03   13-16
(3/3/30)
2. Програмиране на С++ 
-- Транслиране на програмите 
-- Езици за програмиране 
-- История на езиците за програмиране 
-- Системи за програмиране 
-- Компилиране на проста програма 
-- Видове грешки 
-- Процесът на компилиране 
12.03   17-20 
3/7/30
13.03   8-12
4/7/30
3. Основни типове данни 
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка 
-- Вход и изход 
-- Оператор за присвояване 
-- Константи 
-- Аритметика 
13.03   12-15 
3/10/30
01.04   12-15
3/10/30
4. Низове
-- Променливи от тип string 
-- Поднизове 
-- Сливане на низове 
-- Форматиран изход 
01.04    16-20
4/14/30
02.04   16-20
4/14/30
5. Обекти
-- Конструиране на обекти 
-- Използване на обекти 
-- Обекти от реалния свят 
02.04   12-15
3/17/30
03.04   12-15
3/17/30
 ***  Първи тест
6. Графични структури
-- Изобразяване на графични форми 
-- Избор на координатна система 
-- Вход от графичния прозорец 
-- Сравняване на визуална и числова информация
16.04   12-16
4/21/30
15.04   14-18
4/21/30
7. Условни оператори
-- Условният оператор if 
-- Операции за числови сравнения 
-- Проверка за валидност на входните данни 
-- Операторът if/else 
-- Програмиране на алтернативи 
-- Вложени условни оператори 
17.04   8-11
3/24/30
16.04   17-20
3/24/30
8. Логически променливи и операции
-- Булева алгебра 
-- Закони на де Морган 
-- Логически операции 
-- Булеви променливи 
30.04   11-14
3/27/30
29.04   17-20
3/27/30
*** Втори тест
9. Оформяне на текуща оценка
27.05   12-13
28.05    8-10 
3/30/30
27.05   13-14 
28.05   10-12
3/30/30