Николай Киров - Преподаване - БСУ+ЮЗУ - 2001/2002 - зимен семестър

Обектно ориентирано програмиране: C++


Анотация и литература
Учебна програма и график за лекциите
Тестове: Първи тест | Втори тест | Трети тест
Курсови задачи: Първа | Втора | Трета
Конспект
Точкова система за оценка
Резултати на студентите: ЮЗУ | БСУ
Връзки (материали по С++ и ООП)

Учебник: H.M.Deitel & P.J.Deitel, C++ How to Program, Second edition, Prentice Hall, 1998. 


Back to Преподаване Последна промяна: 2 ноември 2001 г.