Обектно ориентирано програмиране

ЮЗУ - Благоевград
 

ф.н. Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 Т3 Д3 К3 Общо УИ Общо
391 7 5 3 8 3              
394 2 5 4 9 4              
396 2 5 4 7 5              
398 6 5   1                
399 9 5 5 9 5              
400 2 5   5                
402 2     1                
403 7     7 3              
405 3                      
406 3 5 1 7 3              
407 4 5 3 6 4              
408 4 5 4 7 5              
409 3 5 5 7 5              
411 3 5   2 4              
412 4 5 5 5 5              
414 6 5 3 7 3              
415 8 5 4 6 3              
416 2     1                
417 5 5   9 4              
418 2 5 1 5 4              
419 7 5 4 6 5              
420 2     2 5              
421 0 5 2 6 4              
422 3 5 5 8 4              
423 5 4   3                
424 3 5 3 4                
425 6 5 4 9 5              
426 0 5   5 5              
427 6 5 5 9 5              
428 2 5 5 7 5              
429 3     0                
430 4     2 3              
433 0 5 2 8 5              
434 1 5 4 6 2              
435 0 5 1 9 3              
437 4 5 5 7 4              
444 9 5   5 3              
445 7 5 5 7 4              
446 5 5 5 9 3              
447 3 5 4 3                
448 5 5   8 4              
508 0 5 4 5 5              
510 3     4                
511       2