Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2001/2002 - зимен семестър

Обектно ориентирано програмиране

БСУ, Електриника, 6 курс, задочно


Лекции

Курсови задачи

Конспект

Връзки (материали по С++ и ООП)

Учебник: К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г. | Поръчка на книгата по Интернет | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!


Back to Преподаване Последна промяна: 14 септември 2001 г.