Николай Киров - Преподаване - БСУ+ЮЗУ - 2001/2002 - летен семестър

Структури от данни и програмиране: C++


Анотация и литература
График за лекции
Тестове: I тест  &&  II тест  &&  III тест
Курсови задачи: Първа  &&  Втора  && Трета
Резултати на студентите: ЮЗУ  | |  БСУ
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки   (материали по С++ и ООП) 
Back to Преподаване Последна промяна: 6 юни 2002 г.