Структури от данни и програмиране: C++

Анотация

    Структури от данни  и програмиране е основен курс за студентите I курс (втори семестър) от специалност Информатика за 2000/2001 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят средствата и методите на езика C++, свързани с моделиране на структури от данни.
    Курсът включва въведение в обектно-ориентираното програмиране: класове, потоци и наследственост. Разглеждат се основни алгоритми - сортиране, търсене и рекурсията като метод за програмиране. Изучават се линейни структури от данни и двоични дървета. Засегнати са и основни техники на програмирането на С++ като разделяне на програмата на модули, разделно компилиране и организиране на проекти. Естествено продължение на този курс е курсът Обектно ориентирано програмиране: С++, който се чете III семестър.
    Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и бази данни. Студентите трябва да се слушали курса Въведение в програмирането.
    Курсът ще се води главно по учебника на Кай Хорстман [6].

Литература
 
1. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
2. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", 2001.
3. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК  "Инфодар", София, 2001. 
4. Хърбърт Шилдт, C++ - Практически самоучител, ИК "СофтПрес", 2001.
5. Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980.
(Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
6. James F. Korsh, Data Structures, Algorithms and Program Style, PWS Computer Science, Boston, 1986.