Николай Киров - Преподаване

Програмиране и използване на компютрите II


Анотация
Учебна програма
Теми - задочно и редовно обучение
График за лекции
Тестове: Първи тест; Втори тест
Тест - задочно обучение
Курсови задачи - редовно обучение
Курсови задачи - задочно обучение [В. Стоянова]
Конспект - редовно обучение
Конспект - задочно обучение
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)
К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
Back to Преподаване Последна промяна: 25 юни 2001 г.