Николай Киров - Преподаване

Програмиране и използване на компютрите II Теми от учебната програма
1. Функции
2. Цикли
3. Тестване и настройка
4. Класове
5. Вектори и масиви
6.Потоци (з) Потоци (р)
7. Наследяване