Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2001/2002 - зимен семестър

Програмиране и използване на компютрите I


Анотация и литература
Учебна програма
Лекции: Slides 1Slides 2
Курсови задачи
Тест
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)

К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.


Back to Преподаване Последна промяна на 21 септември 2001 г.