Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2020/2021 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title

Програма
Program
Година
Year
CITB107
Програмиране
Лекции+упражнения
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Лекции+упражнения Информационни технологии
2
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 2

Школа "Състезателно програмиране"
Школа Мрежови технологии, Информатика,
Информационни технологии
1-4

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title

Програма
Programm
Година
Year
CITB205   Обектно ориентирано програмиране (C++)
.Лекции+упражнения
Информационни технологии
1
CSCB325  Състезателно програмиране - II част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 2

 Школа "Състезателно програмиране" Школа
Мрежови технологии, Информатика,
Информационни технологии
1-4


Последна промяна на 10 януари 2021 г. E-mail: nkkirov<>gmail.com