Николай Киров
Преподаване 2020/2021

Школа "Състезателно програмиране"

Организирана от департамент "Информатика"  

Facebook
График за състезания по програмиране на НБУ Студентски състезания по програмиранеNBU Competitive Programming
infO(n)

За подготовка за състезания - посещавайте курса CSCB325 Състезателно програмиране - II част.
(Изпратете ми е-мейл за да ви добавя към курса в Мудъл.)
Курсът може да се посещава от студенти от всички курсове.


29.05.2021, събота, 10:00-15:00 - https://www.hackerrank.com/may2021

8 май 2021 - XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране, дистанционно, организирана от НБУ

17.04.2021, събота, 10:00-15:00 - Шесто междууниверситетско състезание по програмиране - отменя се

Линк към таблица в Google, където желаещите да посещават школата може да отбележат своята седмична натовареност:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fxqv0jjCCdOlnhVpzdwMQ3IhIiDv4qcsQ-ZjaV0uXVo/edit?usp=sharing
В първата колонка студентът въвежда име и фамилия, след което посочва за всеки ден от седмица кога е ангажиран (напр. 8:00-9:30, 13:00-14:30)


20.03.2021, събота, 10:00-15:00 - https://www.hackerrank.com/march2021
Заявили участие:Курс
Прогр.

1
Анна-Мария Митова, Момчил Харалампиев, Диана Димитрова
NBU_GROUP2021
2
ИТ
1
2
Симона Николова
sisinikolova48 1
ИТ

3
Росица Николова
rosicanikolova11
1
ИТ

Петър Вълков
petervalkov
2

5

Пресиян Василев
pv_87020
2

4

Габриела Димчева
Gabble


3

Христос Елефтериу
he_88898
2

3

Кристиян Сергилов
ks_95979
2

2

Лъчезар Иванов
Lachezar_Ivanov
2

1Състезания по програмиране през пролетния семестър:

Състезание по програмиране на 9.01.2021, събота, 10:00-15:00 (дистанционно)
https://www.hackerrank.com/nbu-january-2021-programming-contest


Състезание по програмиране на 28.11.2020, събота, 10:00-15:00 (дистанционно)
https://www.hackerrank.com/nbu-november-2020-programming-contest
Заявили участие (изнън курса CSCB324 Състезателно програмиране - I част):

Имена
Хакерранк

Задачи
1
Пресиян Василев, Петър Петев, Христос Елефтериу
nbufailers
отбор
3
2
Габриела Димчева
Gabble
I курс
3
3
Мартин Хараланов
voivo
CSCB300 3
4
Даниел Стоянов
daniel_radst

3


Тренировка за състезанието: https://www.hackerrank.com/nbu-october-2019-programming-contest

Октомврийско състезание по програмиране (дистанционно) на 31.10.2020, събота, 10:00-15:00. Изпратете мейл за участие.
https://www.hackerrank.com/nbu-october-2020-programming-contest


Школата 2019/2020
Школата 2018/2019

Школата 2017/2018
Школата 2016/2017
Школата 2015/2016
Школата 2014/2015
Републиканска студентска олимпиада по програмиране (история)
NBU Competitive Programming - Public group

Последни промени на 2 юни 2021 г. nkkirov<>gmail.com