Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CSCB324 Състезателно програмиране - I част [2020/2021]


Занятия: сряда - 11:20,  305-2
Семестриален изпит: 1.02.2021, понеделник, 8:00 (дистанционно)

Състезание по програмиране на 28.11.2020, събота, 10:00-15:00 (дистанционно)
https://www.hackerrank.com/nbu-november-2020-programming-contest

Състезание 3 (9.01.2021, събота, 10:00-15.00, дистанционно)
https://www.hackerrank.com/nbu-january-2021-programming-contest
[Webinar] Catch me if you can – Memory corruption in C++

Анотация и литература

Правила за оценяване, семестриален изпит

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Списък на студентите за текущ контрол

Школа "Състезателно програмиране"


    Последна промяна на 27 януари 2021 г. nkkirov<>gmail.com