Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB308 Структури от данни [2020/2021]

Лекции: сряда, 8:00, 111-2 - Н. Киров
Упражнения:  - М. Трайков
Изпит: 8.02.2021, понеделник, 13:00 - Н.Киров
(дистанционно)

(Организирам изпити по CITB107 и CITB205 в петък, 23.10, 13:00, 702-2)
Обща консултация за първи тест - 2.11, понеделник, 13:00 - 14:30 (дистанционно)
Обща консултация по проверката на първи тест - 11.11, сряда, 9:40 (дистанционно)
Състезание по програмиране на 28.11.2020, събота, 10:00-15:00 (дистанционно)
https://www.hackerrank.com/nbu-november-2020-programming-contest
Тест 2 ще се проведе на 16.12.2020. На 9.12 ще име редовна лекция.
Обща консултация за втори тест - 14.11, понеделник, 13:00 - 14:30 (дистанционно)
[Webinar] Catch me if you can – Memory corruption in C++
Обща консултация за трети тест - 18.01, понеделник, 13:00 - 14:30 (дистанционно)

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване, семестриален изпит

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

Последно обновяване на 27 януари 2021 г.
nkkirov<>gmail.com