Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции:  четвъртък, 8:00-9:30
Н. Киров
Изпит: 24.06, 8:00 (дистанционно)
Упражнения:
С. Мишев, К. Вучков

30 март, вторник, 15:00 консултация за теста
11 май, вторник, 15:00 консултация за втори тест
15 юни, вторник, 15:00 консултация за трети тест


Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - оценяване (лекции)

Правила за оценяване, семестриален изпит

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Последна промяна на 15 юни 2021 г. nkkirov<>gmail.com, nkirov<>nbu.bg