Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2020/2021 учебна година

CITB107 Програмиране [2020/2021]

Лекции: вторник, 8:00, 304-2
Лабораторни упражнения:
Семестриален изпит: 8.02.2021, понеделник, 8:00
(дистанционно)

Обща консултация за първи тест - 30.10, петък, 16:20 - 18:00 (дистанционно)
Обща консултация по проверката на първи тест - 10.11, вторник, 9:40 (дистанционно)
Обща консултация за втори тест - 11.12, петък, 15:00 - 16:30 (дистанционно)
[Webinar] Catch me if you can – Memory corruption in C++
Обща консултация за трети тест - 22.01, петък, 14:30 (дистанционно)

Изпит (лекции)  на 24 юни, 2021, 13:00 (дистанционно)
(Мудъл, на курса най-долу)


Литература

Правила за оценяване, семестриален изпит

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)


Последно обновяване на  11 юни 20201 г.
 nkkirov<>gmail.com