Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2019/2020 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title

Програма
Program
Година
Year
CITB107
Програмиране
Лекции+упражнения
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Лекции+упражнения Информационни технологии
2
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 2
NETB208 Структури от данни
(Data Structures)
Лекции+упражнения Мрежови технологии
(Networking Technologies)
2
NETB290
Състезателно програмиране - I част
(Competition programming I)

Лекции Мрежови технологии
(Networking Technologies)
2
NETB330
 Програмиране на напреднали - I част
(Advanced Programming Project 1)

Самостоятелна работа Мрежови технологии
(Networking Technologies)
3

Школа "Състезателно програмиране" Школа
Мрежови технологии,  Информатика, Информационни технологии
1-4

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title

Програма
Programm
Година
Year
CITB205   Обектно ориентирано програмиране (C++)
.Лекции+упражнения
Информационни технологии
1
CSCB325  Състезателно програмиране - II част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 2
NETB291
 Състезателно програмиране - II част
(Competition programming II)
Лекции Мрежови технологии
(Networking Technologies)
2
NETB390
 Програмиране на напреднали - II част
(Advanced Programming Project I1)
Самостоятелна работа Мрежови технологии
(Networking Technologies)
3

 Школа "Състезателно програмиране" Школа
Мрежови технологии, Информатика, Информационни технологии 1-4

Последна промяна на 10 февруари  2020 г. E-mail: nkkirov<at>gmail.com