Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2019/2020 учебна година

CITB107 Програмиране [2019/2020]

Лекции:
Лабораторни упражнения:

вторник, 8:00, аула
четвъртък, 8:00, 9:40
четвъртък, 11:20, 13:00, 14:40 
Н.Киров
К. Вучков
С. Мишев
Изпитна сесия - лекции: 27.01.2020, 8:00, 409-1
Н. Киров
 
Консултация за първи тест - 24.10, четвъртък, 8:00, 207-1.
Консултация за втори тест - 2.12, понеделник, 8:00, Аула-1.
Консултация за трети тест - 20.01, понеделник, 8:00, Аула-1.
На 31.01, петък в 14 часа, 712-2 - консултация по изпитите.

Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.   [Moodle NBU]
                

Литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник 9:40 и сряда 11:30 в 712-2.
За съгласуване изпратете e-mail на nkkirov<at>gmail.com
The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Последно обновяване на 9 февруари 2020  г.
nkirov<at>nbu.bg, nkkirov<at>gmail.com