Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2019/2020 учебна година

CITB308 Структури от данни [2019/2020]

Лекции: сряда, 8:00, 409-1 - Н. Киров
Упражнения: петък, 11:20,  14:40, 16:20, 18:00 - М. Трайков
Изпитна сесия - лекции:  28.01.2020, 8:00, 310-1

Консултация за първи тест: 25.10, петък, 8:00, 314-1.

Консултация за втори тест - 29.11, петък, 8:00, 413-1.
Консултация за трети тест - 16.01, четвъртък, 8:00, 305-2.
На 31.01, петък в 14 часа, 712-2 - консултация по изпитите.
Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник,9:45 и сряда 11:15 в 712-2. 
За съгласуване изпратете e-mail на nkkirov<at>gmail.com

Последно обновяване на 9 февруари 2020 г.
nkkirov<at>gmail.com