Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2019/2020 учебна година

CSCB324 Състезателно програмиране - I част [2019/2020]


Занятия: вторник, 13:00, 308-2
Сесия: 27.01.2020, 14:40, 417-1
На 31.01, петък в 14 часа, 712-2 - консултация по изпитите.
Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Школа Състезателно програмиране

График на състезанията по програмиране на НБУ 

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Задачи
-
30
Състезание

20
Тест

10
Общо -
60
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Задачи
30
Тест
10
Практика
20
                        Общо 60

Крайната оценка е полученият общ брой точки делено на 10.

 Задачи
 Състезание
  Тест
  Практика
Консултации: вторник 9:40 и сряда 11:30 в 712-2. 
За съгласуване изпратете e-mail на nkkirov<at>gmail.com


    Последна промяна на 9 февруари 2020 г. nkkirov<at>gmail.com