CSCB324 Състезателно програмиране - I част

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи [2019/2020]

Седмица
No.
Тема
Задачи
Дата
Дата (за 2 т.)
1
Технология за ефективно програмиране на алгоритми -
1.10

2
Оценка и сложност на алгоритми
1, 2
8.10
22.10
3
Структури от данни - STL
-
15.10

4
Бройни  системи. Прости и съвършени числа 3, 4 22.10
5.11

Състезание 1 (събота, 9:30, 702-2) -
26.10

5
Състезание 1 - https://www.hackerrank.com/nbu-october-2019-programming-contest
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове, решения на авторите и студентите

29.10

6
Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 5, 6 5.11
12.11
7
Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа 7, 8 12.11
19.11
8
Сортиране чрез сравнение и трансформация 9, 10 19.11
3.12

Състезание 2 (събота, 9:30, 702-2) -
23.11

9
Състезание 2 - https://www.hackerrank.com/nbu-november-2019-programming-contest
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите и студентите

26.11

10
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане 11, 12
3.12
10.12
11
Разделяй и владей 13, 14
10.12
17.12
12
Динамично оптимиране - I
15, 16
17.12
7.01
13
Динамично оптимиране -II
7.01


Състезание 3 (събота, 9:30, 702-2)
11.01

14
Състезание 3 - https://www.hackerrank.com/nbu-january-2020-programming-contest
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите и студентите. П
одготовка за теста.
-
14.01

15
Тест -
21.01

Сесия
Тест + Практика
27.01.2020, 14:40, 417-1

27.01