Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2019/2020 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции: 
I група: вторник, 8.00, 310-1, Н. Киров
II група: вторник, 9.40, 310-1, Н. Киров

Изпит:
I група: 1 юли, 8.00, 205-1, Н. Киров
II група: 1 юли, 13.00,  205-1, Н. Киров
Упражнения:
I група: четвъртък, 8:00, 417-1, К. Вучков
I група: четвъртък, 9:40, 417-1, К. Вучков
III група: понеделник, 14:40, 307-2, С. Мишев
IV група: понеделник, 16:20, 307-2, С. Мишев

Консултация за първи тест - понеделник, 30.03, 10:00, Moodle
Консултация за втори тест - понеделник, 4.05, 10:00, Moodle
9.05.2020, събота: XXXII Републиканска студентска олимпиада по програмиране (online)
23.05.2020, събота, 10:00-15:00 Състезание по програмиране на НБУ (Hackerrank)
Състезанието е отворено за всички, участие отборно или индивидуално. Участието и поне една решена задача ще носят бонус точки за курса!

Консултация за трети тест - понеделник, 15.06, 9:40, Moodle
Консултация за проверката на трети тест - 23.06, вторник, 9.40,  НБУ 310-1.


Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - присъствие и текущ контрол (лекции)

Правила за оценяване, Указания за провеждане на семестриален изпит

За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"

Консултации: вторник, 11:30; сряда, 16:00 в 712А - II корпус

Последна промяна на 23 юни 2020 г. nkirov<at>nbu.bg