Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2002/2003 учебна година

Летен семестър

Програмиране и структури от данни II 
Програмиране и структури от данни
ПСД Информатика 
Математика и информатика
1 р ЮЗУ 
ЮЗУ
Операционни системи ОС Информатика 2 р ЮЗУ
Въведение в програмирането ВП Информатика и компютърни науки, КСТ, КТТ 1 р,з БСУ
Практикум по програмиране ПП Информатика и компютърни науки 1 р БСУ
Програмиране за напреднали INF296 Информатика 1-4 НБУ
Информатика в публичния сектор ИПС Публична администрация 1 р,з БСУ
Хаотични динамични системи ХДС Информатика, Приложна математика 3 р СУ

Студентски състезания по програмиране през 2003 г.

Второ междууниверситетско състезание по програмиране 22 март 2003 г. Бургас
International programming contest 19 април 2003 г. Благоевград
Шести междууниверситетски турнир по програмиране info 10 май 2003 г. Шумен

Задачи, задачи ...

Зимен семестър

Програмиране и структури от данни I 
Увод в програмирането
ВП Информатика 
Математика и информатика
1 р ЮЗУ 
ЮЗУ
Обектно ориентирано програмиране ООП Информатика 2 р БСУ 
ЮЗУ
Програмиране и използване на компютрите II ПИК2 КСТ, КТТ 2 р БСУ
Програмиране, анализ и синтез на алгоритми  ПАСА Информатика, КСТ, КТТ 1-4 р БСУ
Програмиране за напреднали ПН Информатика 1-4 НБУ
Информационни системи и технологии ИСТ Публична администрация 1 р,з БСУ
За силни студенти: За нередовни студенти от БСУ:
Подготовка за състезания по програмиране СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Курсове от 2001/2002 учебна година
Курсове от 2000/2001 учебна година
Курсове от преди 2001 годинаProgramming contests for university students, International conference "Give Talent a Chance", October 18-20, 2002, Sofia.
Дискусия: Преподаването на програмиране във висшите училища
 
Home in Sofia, БАН www2.math.bas.bg/~nkirov/teach_bg.html Mirror in Sofia, БАН
www.math.bas.bg/~nkirov/teach_bg.html
Mirror in online.bg (не се поддържа)
nkirov.on.online.bg
Mirror in Burgas, БСУ (старо)
www.bfu.bg/materiali/~nkirov/teach_bg.html
Mirror in Blagoevgrad, ЮЗУ
www.fmns.swu.bg/~nkirov/teach_bg.html
Homepage Последна промяна: 24 юни 2003 г. nkirov@math.bas.bg