Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

Практикум по програмиране


БСУ прекратява трудовия договор с Николай Киров Киров, считано от 13.03.2003 г.
"Проф." Д. Юдов - декан  http://aserve.bfu.bg/centres/citpn/rykovodstvo.php?centre_id=4
"Проф." П. Чобанов - ректор http://www.bfu.bg/about/deange_b.htm


Анотация и литература
Учебна програма
Тестове:  | Трети тест
Курсови задачи: | Трета
Резултати на студентите
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП) 
Учебник:  К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г. | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!