Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър

Практикум по програмиране

Анотация и литература

    Практикум по програмиране е продължение на курса Въведение в програмирането за студентите от I курс (втори семестър) - специалности Информатика и компютърни науки (ИКН) за 2002/2003 уч. година. Основна цел на курса е да се продължи овладяванито на принципите на програмирането и основите на езика С++.
   Важно място в курса заемат стратегии за декомпозиция на сложни задачи и създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации.
    Въпросите за тестване и настройка на програмите, за откриване и ефективно отстраняване на грешки са едни от най-важните в програмирането и затова за тях е отделено място в този курс.
Последната тема е вектори - избран е съвременния подход най-напред да се разгледа шаблонът vector от стандарта на ANSI C++, а след това да се въведе масивът.
    Придобитите знания се използват и от много курсове по информатика, програмиране, бази данни, числени методи и др.
    Курсът се води по учебника на Кай Хорстман [1].

Учебник

1.Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

Допълнителна литература

 2. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
 3. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.
 4. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "АлексСофт", 1999.
 5. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.
 6. Колектив на СофтПрес,  Езикът C++ , СофтПрес, 2000.
 7. Ал Стивънс, Клейтън Уолнъм, C++ Библия, ИК "АлексСофт", 2000.
 8. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК "Инфодар", София, 2001.
 9. Чък Сфар, Microsoft Visual C++ 6.0, СофтПрес, 2000.
10. Хърбърт Шилдт, С++ – Практически самоучител, СофтПрес, 2000.
11. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Първа част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.
12.  H.M.Deitel, P.J.Deitel,C++ How to Program, Second Edition, Prentice Hall, 1998.