Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

Програмиране и структури от данни I (за спец. Информатика)

Увод в програмирането (за спец. Математика и информатика)


Анотация и литература

Учебна програма

Тестове: Първи тест | Втори тест | Трети тест

Курсови задачи: Първа | Втора | Трета

Резултати на студентите

Конспект

Точкова система за оценка

Връзки (материали по С++ и ООП)


Учебник:  К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г. | Поръчка на книгата по Интернет | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!
Back to Преподаване Последна промяна на 27 септември 2002 г.