Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Програмиране, анализ и синтез на алгоритми

Обява за курса
Анотация и учебна програма
График за лекциите, тренировките и състезанията

Подготовка за състезания по програмиране
Литература и връзки за студентски състезания по информатика
Подготовка за студентски състезания по програмиране от 2001/2002 г.

1.12.2002 г. неделя, 8-13 часа - контролно състезание


Лекции

Лекция 1. Въведение и задача за свързаност
Лекция 2. Анализ на алгоритми
Лекция 3. Алгоритми за комбинаторни игри
Лекция 4. Структури от данни
Лекция 5.
Лекция 6. Стрингови алгоритми и някои (интересни) задачи, свързани с тях
Лекция 7.
 


Николай Киров ICQ: 18050375 
E-mail: nkirov@math.bas.bg Тел. 02-979-3850
URL: http://www.math.bas.bg/~nkirov GSM: 098-447-821