БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Център по информатика, технически и природни науки
Избираем курс
Програмиране, анализ и синтез на алгоритми
за студенти специалности Информатика, КСТ и КТТ от 1, 2, 3 и 4 курс
Анотация:
    Курсът подготвя студентите за решаване на задачи, за които се изисква съставяне на по-сложни алгоритми. Изучава се целия път от поставяне на задачата до анализ на решенията - анализ на данните, преглед на съществуващи алгоритми за решаването й, избиране на подходящ алгоритъм, модифициране на съществуващ или построяване на нов алгоритъм, избор на структури от данни, програмиране, тестване на програмата, анализ на ефективността на алгоритъма и програмата. Основна цел на курса е подготовка за участие в студентски състезания по програмиране.
История:
   През 2002 година се проведоха две състезания по програмиране за студенти. През м. март БСУ организира и проведе Междууниверситетско състезание по програмиране с участие на 13 отбора от 10 български университети. БСУ участва с 3 отбора, като един от тях се класира на 6-то място. През м. май се проведе Пети междууниверситетски турнир по програмиране (домакин БСУ) с участие на 20 отбора от 10 университета. БСУ участва пак с 3 отбора и зае 3-то място в официалното класиране по университети:
 1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 2. Американски университет в България
 3. Бургаски свободен университет
 4. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 5. Технически университет - Габрово
 6. Икономически университет - Варна
 7. Югозападен университет "Неофит Рилски"
 8. Нов български университет - София
 9. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
10. Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 Ето отбора, представил отлично 
нашия университет:

1. Борислав Пламенов Първанов
2. Владимир Николов Ганев 
3. Милен Стоянов Стоянов

от 3 курс, спец. информатика.

Предстоящи състезания:
   По време на курса ще се организират 2 вътрешни състезания (контроли) - през м.ноември и м.януари.
   През м.март 2003 г. БСУ ще организира Второ междууниверситетско състезание по програмиране. Преди това ще се проведе контрола за определяне на отборите, които да участват в междууниверситетското състезание.
   През м.май Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" е домакин на Шести междууниверситетски турнир по програмиране. Ще проведе и контрола за определяне на отборите, които да участват в турнира в Шумен.
Провеждане на курса:
   Хорариумът на курса е 45 часа за зимния семестър, които ще се провеждат в семинарни и компютърни зали. Ще бъдат поканени лектори от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Институт по математика и информатика - БАН. Ще се поддържа сайт на курса в Интернет, където ще се публикуват лекциите, учебни материали и задачи за самостоятелна работа. На студентите от курса ще бъде осигурен с предимство свободен достъп до компютърна зала.

  Първата лекция ще се проведе на 7.10 (понеделник) от 17 часа (пред 305).

1.09.2002 г.                                                                                                                  Н. Киров