График за лекции и тренировки

Страницата ще се обновява при всяка поява на нова информация !!!

07.10.2002 г. понеделниик, 17-20 часа, пред 305
Първа лекция - Н. Киров:
Въведение и задача за свързаност

14.10.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
Тренировка

21.10.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
Втора лекция - В. Стоянова:
Анализ на алгоритми

25.10.2002 г. петък 16-19 часа и
26.10.2002 г. събота 8-11 часа
Трета лекция - Е. Келеведжиев:
Алгоритми за комбинаторни игри

28.10.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
Четвърта лекция - Н. Киров:
Структури от данни

04.11.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
Тренировка

08.11.2002 г. петък, 17-20 часа
09.11.2002 г. събота, 8-11 часа
Пета лекция - доц. Красимир Манев, ФМИ, СУ
 

11.11.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
12.11.2002 г. вторник, 17-20 часа
Шеста лекция - Кристиян Хараламбиев, ФМИ, СУ
Стрингови алгоритми и някои (интересни) задачи, свързани с тях

18.11.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
Тренировка

25.11.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
Тренировка

1.12.2002 г. неделя, 8-13 часа - контролно състезание

2.12.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
ИЛИ Седма лекция - проф. Иван Ланджев, БСУ и ИМИ, БАН.

9.12.2002 г. понеделниик, 17-20 часа
ИЛИ Седма лекция - проф. Иван Ланджев, БСУ и ИМИ, БАН.