Литература

 Алгоритми:

[1] Преслав Наков, Основи на компютърните алгоритми, TopTeam Co., 2000.
[2] Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980. (Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
[3] Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001.
[4] Емил Келеведжиев, Динамично опримиране, Мусала Софт и Анубис, София 2001.
[5] Джон Монтаг, Ноа Суджанен, Интервюта за програмисти,  ИК "Софтех", София, 2002.
[6] Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.
[7] Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Fundamentals of computer algorithms, Computre Science Press Inc., 1978.

   С++:

1. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК "Инфодар",
София, 2001.
2. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001.
3. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
 


Връзки за студентски състезания по информатика

Проведени в БСУ:
Междууниверситетско състезание по програмиране - 24 март 2002 г.
Пети междууниверситетски турнир по програмиране - 19 май 2002 г.Компютърен клуб на ФМИ организира състезанията по програмиране за студентите от ФМИ, както и подготовката им за национални и международни състезания.

ИнфоМан е портал съдържащ информация за състезания и алгоритмични ресурси.

ФМИ-open

INFOMAN е единственото издание в България за практическа информатика. В него ще намерите задачи с решения от състезания, олимпиади и конкурси по информатика, както и друга полезна информация.

ACM: Association for Computing Machinery is the world's first educational and scientific computing society. Today, our members — over 80,000 computing professionals and students world-wide — and the public turn to ACM for authoritative publications, pioneering conferences, and visionary leadership for the new millennium.

26th Annual ACM International Collegiate Programming Contest sponsored by IBM!!
The ACM SouthEastern European RegionПАСА