Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

Въведение в програмиранетоБСУ прекратява трудовия договор с Николай Киров Киров, считано от 13.03.2003 г.
"Проф." Д. Юдов - декан  http://aserve.bfu.bg/centres/citpn/rykovodstvo.php?centre_id=4
"Проф." П. Чобанов - ректор http://www.bfu.bg/about/deange_b.htm


Анотация и литература
Учебна програма

Тестове - редовно обучение: Първи тест | Втори тест |
Тест - задочно обучение.

Курсови задачи - редовно обучение: Първа | Втора |
Курсова задача - задочно обучение.

Резултати на студентите - редовно обучение: ИКН | КСТ | КТТ
Присъствие на студентите на упражнения: ИКН | КСТ 1 гр.; 2 гр.; 3 гр. | КТТ

Конспект
Точкова система за оценка

Връзки (материали по С++ и ООП) 


Учебник К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г. | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!