Специалност КТТ
асистент Иван Ставрев
Ф.н.   18.02 24.02
22050101 Дияна Веселинова Тенева + +
22050102 Кузман Панайотов Карчев - +
22050103 Георги Станков Калудов + +
22050104 Веселина Георгиева Филипова + +
22050105 Здравко Вълков Недев - -
22050106 Ангел Матеев Киров + +
22050107 Михаил Кирилов Маврев + +
22050108 Тодор Добрев Динков + +
22050109 Мартин Димов Мартинов + +
22050110 Валентин Славов Вълканов - -
22050111 Костадин Иванов Пумпалов + +
22050112 Милен Веселинов Танев - -
22050113 Добромир Петков Петков - +
22050114 Жанет Куманова Иванова - +
22050115 Илия Йорданов Йорданов + +
22050116 Йордан Василев Василев + +
22050214 Георги Иванов Терзиев - -