Николай Киров - Преподаване - БСУ - 2002/2003 - летен семестър

Въведение в програмирането

Анотация и литература

    Въведение в програмирането е основен курс за студентите I курс (втори семестър) от специалности Информатика и компютърни науки (ИКН), Компютърни системи и технологии (КСТ) и Комуникационна техника и технологии (КТТ) за 2002/2003 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на езика С++.
    Започва се с основни идеи и характеристики на програмирането, езици за програмиране, алгоритмите. Преминава се към запознаване със средата за програмиране - Borland C/C++ за DOS. С първата програма се обясняват видовете грешки в процеса на програмиране. Основните типове данни се въвеждат с цели числа и числа с плаваща точка. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типа string от стандарта на ANSI C++.
    Ранната употреба на обекти е съвременен подход при изучаването на принципите на програмирането с обектно-ориентиран език. Затова и следващите въпроси от курса са запознаване с обекти, свойства на примерни класове, инициализация на обекти и използване на членове-функции. Този материал се илюстрира с помощта на графични програми, създавани от студентите с помощта на малка графична библиотека.
    Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода и на справяне с грешки при вход. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране на функции, област на действие на променливите, рекурсивни функции.
    Придобитите знания се използват и от много курсове по информатика, програмиране, бази данни и инженерни премятания.
    Необходима предварителна подготовка на студентите - обща компютърна грамотност.
    Курсът се води по учебника на Кай Хорстман [1].

Учебник

1.Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

Допълнителна литература

 2. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
 3. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.
 4. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "АлексСофт", 1999.
 5. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.
 6. Колектив на СофтПрес,  Езикът C++ , СофтПрес, 2000.
 7. Ал Стивънс, Клейтън Уолнъм, C++ Библия, ИК "АлексСофт", 2000.
 8. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК "Инфодар", София, 2001.
 9. Чък Сфар, Microsoft Visual C++ 6.0, СофтПрес, 2000.
10. Хърбърт Шилдт, С++ – Практически самоучител, СофтПрес, 2000.
11. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Първа част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.
12.  H.M.Deitel, P.J.Deitel,C++ How to Program, Second Edition, Prentice Hall, 1998.