Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година
 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Програмиране за напреднали - INF295

Учебна програма

Подготовка за състезания по програмиране

Лекции:
  11.10.  Въведение и задача за свързаност, Н. Киров
  25.10.  Структури от данни,  Н. Киров
  08.11. Метод на пълно изчерпване, Н. Киров
  22.11. проф. Иван Ланджев
  29.11. Стрингови алгоритми и някои (интересни) задачи, свързани с тях, К. Хараламбиев
  13.12. Курсови проекти и състезание, Н. Киров
  10.01 Дървовидни структури и използването им за повишаване на ефективността на алгоритми,  доц. Красимир Манев
  24.01 Защита на курсови проекти (до 20.01 очаквам да получа всички проекти)

Курсови проекти: задачи, изисквания
Списък на студентите, посещаващи курса

    Връзка към INF296

Литература и връзки за студентски състезания по информатика
Подготовка за студентски състезания по програмиране от 2001/2002 г.


Николай Киров ICQ: 18050375 
E-mail: nkirov@math.bas.bg Тел. 02-979-3850
URL: http://www.math.bas.bg/~nkirov GSM: 098-447-821