Изисквания за курсов проект

INF296 - Самостоятелна работа

допълнени на 6.06.2003 г.


1. Правят се програми за решаване на задачата - поне 2 варианта с различие в алгоритмите; препоръчва се да се напишат две различни функции в една програма.
2. Описват се: текста на задачата, на файлов вход и изход (по стандарта за състезания по програмиране), може да се използват и стандартните вход и изход.
3. Програмите са на С++, компилатор Dev-C++, или Borland 3.1, или MS Visual C++.
4. Дават се "прости" варианти и варианти с файлов вход и изход в случай, че не се използва стандартните вход и изход.
5. Смята се сложност на алгоритмите - брой на "критичните" операции.
6. Оценява се големина на входа - максимални и минимални размери за данните, евентуално  за различни типове данни.
7. Приготвя се входен файл с тестови примери и изходен файл за примерите от входния файл.
8. Приготвя се входен файл с гранични случаи (тривиални, максимални по размерност, максимални по време, "особени", и др.) и изходен файл за примерите от входния файл
9. Дава се предложение за входен файл за жури за състезание по програмиране и изходен файл за примерите от входния файл; контролно време за работа на програмата за решаване на примерите от този файл
10. Оформление проекта:
А. файлове с програми *.cpp
Б. файлове с входни данни *.inp
В. файлове с резултати *.out
Г. главен файл на проекта *.html съдържа:
 -- задачата;
 -- файлов вход и изход (в случай, че не се използва стандартните вход и изход);
 -- тестовите примери;
 -- накратко описание и сложност на алгоритмите;
 -- текстовете на програмите;
 -- входни и изходни файлове;
 -- литература.

11. Примерен проект може да се види тук.
12. Задачи за курсовите проекти (същите от INF295).

13. Състояние на проектите (по списъка на записалите INF295, INF295).
 

Забележка. Да се използват само стандартни средства за .html файлове, кодировка Windows-1251. В проекта може да има и .cpp или .txt файлове (.inp и .out са plain-текстови файлове). БЕЗ .DOC ФАЙЛОВЕ ! Искам проекта да може да се види с браузер, който не е на Бил Гейтс - например Netscape, Mozila (Phoenix), ...