Изисквания за курсов проект

1. Правят се програми за за решаване на задачата - поне 2 варианта с различие в алгоритмите
2. Описват се: текста на задачата, на файлов вход и изход (по стандарта за състезания по програмиране)
3. Програмите са на С++, компилатор Dev-C++
4. Дават се "прости" варианти и варианти с файлов вход и изход
5. Смята се сложност на алгоритмите - брой на "критичните" операции
6. Оценява се големина на входа - максимални и минимални размери за данните
7. Приготвя се входен файл с тестови примери и изходен файл за примерите от входния файл
8. Приготвя се входен файл с гранични случаи и изходен файл за примерите от входния файл
9. Дава се предложение за входен файл за жури за състезание по програмиране и изходен файл за примерите от входния файл; контролно време за работа на програмата за решаване на примерите от този файл
10. Оформление проекта:
А. файлове с програми *.cpp
Б. файлове с входни данни *.inp
В. файлове с резултати *.out
Г. главен файл на проекта *.html съдържа:
 -- задачата;
 -- файлов вход и изход;
 -- тестовите примери;
 -- накратко описание и сложност на алгоритмите;
 -- текстовете на програмите;
 -- входни и изходни файлове;
 -- литература.