Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

Програмиране и структури от данни

Програмиране и структури от данни II - за специалност Информатика
Програмиране и структури от данни - за специалност Математика и информатика

Анотация и литература

График за лекции

Тестове: I тест  &&  II тест  &&  III тест

Курсови задачи: Първа  &&  Втора  && Трета

Резултати на студентите: Информатика | | Математика и информатика

Конспект    изпит 19-20.06 и 2-3.07

Точкова система за оценка

Връзки   (материали по С++ и ООП) 


Back to Преподаване Последна промяна: 25 юни 2003 г.