Програмиране и структури от данни

Ф.н. Име Т1 Д1 К1 Т2 Д2  К2  Т3  Д3  К3   *  **   Общо   УИ   Оценка 
MAX   10 5 5 10 5 20  10 10      = 80  20  = 100 
0231002 ВАЧ 5 2 3 2  5 10  10  2+0 41     
0231003 ЕСС 6 5 3 7 13  2+0 55   
0231004 ЛМ 4 3 10  2+0 28     
0231005 КВ 2 3     2+0      
0231006 ЕИТ 1 6     2+0      
0231007 МИС 5  5 5 2 13  2+1 42     
0231008 ДГН 5 3 3 3 2+0 33     
0231009 ДДП 5 4 3 8  0 13  10  2+0 51   
0231010 ВСП 4 5 3 4 10   - 2+1 31     
0231011 ДСМ 7 5 3 4 10  2+1  2 34     
0231012 АКЙ 2 1 2+0      
0231014 РИЯ 3 0 10  2+0 29     
0231015 ССЙ -  - 4  1 10      1+1      
0231016 КДД 4 5 10  2+0 32     
0231017 МГ 5 3 3     2+0      
0231018 СКЯ -     -           0        
0231019 ГЙА 2 4 3 7 10  2+0 45   
0231020 РЕЧ -     -           0        
0231021 АГК 2 4 5 2 2+0 29     
0231022 АСР 1 5 3 1     2+1      
0231023 КМ -     -           0        
0231024 МГП 0 5 3 3 10  2+0 38     
0231026 НСК 3 -       1+0      
0231027 РИХ       2           1+0        
0231028 ИБА 2 2 3 3     2+0      
0231029 ИИВ 4 5 3 3 10  2+0 38     

*Бонуси:
1. За Т1 - 1 точка и за Т2 - 1 точка.
2. За присъствие на лекции на 22.05 - +1 точка.
**Бонус от асистента (до 3 точки).