Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

Програмиране и използване на компютрите II


Анотация
Учебна програма и график за лекции
Тестове - редовно обучение: Първи тест && Втори тест
Тест - задочно обучение
Курсови задачи: ПърваJ&& Втора
Резултати на студентите
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки (материали по С++ и ООП)

К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.


Back to Преподаване Последна промяна на 8 ноември 2002 г.