inf1 Обектно ориентирано програмиране

Резултати на студентите - І група

ф.н.   Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо 
до тук
Д3 К3 Т3 Общо Устен Оценка
    MAX 10
5
5
10
5
5


= 40
10
10
20
= 80
20
=100
1. 0325001 Петрана Благоева Гъркова 5
4
1
132. 0325002  Мария Сотирова Баладжанова 0


-03. 0325003  Васил Петров Околски -


-04. 0325004  Станислав Бойков Казаков 3
4
1
725. 0325005  Венцислав Бойков Манов 1


506. 0325006  Александрина Олегова Малючка -


-07. 0325007  Николай Александров Бръмбаров 4
4
2
808. 0325008  Надежда Стойчева Чаева 2
1
0
009. 0325009  Атанас Иванов Атанасов 4
5
3
3210. 0325010  Димитър Владимиров Ташев 1
4
1
3011. 0325011  Албена Стефанова Манчева 7
5
5
8012. 0325012  Мария Димитрова Алексова 5
4
1
5013. 0325013  Никола Велинов Попов -


-014. 0325014 Димитър Иванов Стаменов 6
5
5
8
5


215. 0325015 Антоанета Стоянова Стоянова 4
3
1
7016. 0325016  Галя Стефанова Николова 5
3
1
5117. 0325017  Агнес Любомирова Ракова 3
5
1
2118. 0325018  Жулиета Андонова Мицева 5


-019. 0325019  Станислав Валериев Янакиев 5
3
1
3120. 0325020  Любомир Ангелов Говедаров -


-021. 0325021  Ивайло Милчев Петров -


-022. 0325022  Венцислав Иванов Петров -


-023. 0325023  Георги Любчев Вълев 3


-024. 0325024  Евелина Михайлова Георгиева 3
3
0
30 *  Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента