Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Програмиране и структури от данни


Лекции: четвъртък, 9:30-12:15
Изпити: 16 и 17 юни, 6 и 7 юли, 1 и 2 септември !
Анотация и литература
Учебна програма, график на лекциите, учебни материали
Тестове: Първи тест | Втори тест | Трети тест
Курсови задачи (домашни): Първа | Втора | Трета
Изпращане на домашни
Проверки за присъствие на лекции и упражнения: Информатика | Математика и информатика
Резултати на студентите: Информатика | Математика и информатика
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки - материали по С++ и ООП
The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
C++ Language Coding Guidelines
Учебник: К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г.
  | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!

Последна промяна на 13 юни 2005 г.