Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Проект по програмиране за напреднали I - INF296

(самостоятелна работа)


 Литература
 Курсови проекти - указания Курсови проекти - списък

Консултации: вторник, 9:30-11:10, НБУ - 611 II или понеделник, 9:30-11:30, ИМИ-БАН - 416.
Или изпратете e-mail: nkirov<at>math.bas.bg
HTML Code Tutorial - Free Reference Guide for Help with HTML Tags Including Form, Frames, Tables, and more!

 Списък на студентите

  Примерен проект

 Програмиране за напреднали I - INF295


Последна промяна на 8 декември 2004 г.