Програмиране за напреднали I - INF295, INF296
Програмиране за напреднали II - INF297, INF298

Литература

Основен учебник
 
Програмиране = ++Алгоритми;
Преслав Наков, Панайот Добриков
TopTeam Co., 2003, 696 страници 
ISBN 954-8905-06-X 

Допълнителна литература

[1] Преслав Наков, Основи на компютърните алгоритми, TopTeam Co., 2000.
[2] Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980. (Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
[3] Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001.
[4] Емил Келеведжиев, Динамично опримиране, Мусала Софт и Анубис, София 2001.
[5] Джон Монтаг, Ноа Суджанен, Интервюта за програмисти,  ИК "Софтех", София, 2002.
[6] Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.
[7] Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Fundamentals of computer algorithms, Computre Science Press Inc., 1978.

Полезни книги

Повечето материали са от [8], [9] и [10] могат да се намерят в електронен вариант тук.
[8] Introduction to Algorithms (First Edition) by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest
[9] Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology by Dan Gusfield
[10] The LCA Problem Revisited by Michael A. Bender and Martin Farach-Colton

Литература на български език за С++, алгоритмите и програмирането

Връзки за С++